Open Nav

Ook wij als stichting moeten ons houden aan de Europese richtlijnen wat betreft de AVG richtlijnen. Wij als bestuur hebben een document opgesteld hoe wij omgaan met deze richtlijnen. Mochten we toch een fout maken betreffende deze richtlijnen dan horen wij het graag en zullen dit zo snel mogelijk oplossen indien mogelijk.

herbergpapilio/2019/07/AVG.pdf