Open Nav

AVG:

Ook wij als stichting moeten ons houden aan de Europese richtlijnen wat betreft de AVG richtlijnen. Wij als bestuur hebben een document opgesteld hoe wij omgaan met deze richtlijnen. Mochten we toch een fout maken betreffende deze richtlijnen dan horen wij het graag en zullen dit zo snel mogelijk oplossen indien mogelijk.

herbergpapilio/2019/07/AVG.pdf

Bestuursregelement:

Vanaf juli 2021 is de nieuwe wet volgens de HBTR van kracht. Dit is een bestuursregelements wet die vanaf dan verplicht is te hebben. Ook wij ontkomen er niet aan om een document op te stellen die ons waarborgt voor deze wet.

https://www.herbergpapilio.nl/wp-content/uploads/2021/11/Bestuursreglement-volgens-WBTR-HP.pdf