Open Nav

Stichting Herberg Papilio is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Stichting Herberg Papilio als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven. Stichting Herberg Papilio hoeft zelf geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen; alles wat u ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij Herberg Papilio terecht. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

Contact

Het secretariaat van de Stichting is bereikbaar via info@herbergpapilio.nl

Correspondentieadres: Stichting Herberg Papilio
Carselispad 10
5993 EV Maasbree

Telefoon: 0031 (0)77 4653801

Internet: www.herbergpapailio.nl

Bankrelatie: Rabobank Peel, Maas en Leudal
IBAN: NL 91 RABO 0100913725

Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 58517189

Fiscaal- en RSIN nummer

De Stichting is bij de belastingdienst bekend onder fiscaalnummer 8530.72.723. Dit is tevens ons Rechtspersoon Samenwerkingsverband Informatie Nummer (RSIN)

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Herberg Papilio bestaat uit:
Voorzitter: Vacature                                                                                                                            Secretaris: Mw. Hermans (Joosje)
Penningmeester: Mw.Jenniskens (Petra)
Bestuurslid: Mw. van Megen-Peeters (Marjo)
Bestuurslid: Dhr. van Megen (Theo)                                                                                                Bestuurslid: Dhr. Grutters  (John)                                                                                                    Bestuurslid: Dhr. v/d Homberg (Gerard)

De bestuursleden worden benoemd op basis van kwaliteiten die voor Herberg Papilio van belang zijn, zoals goede contacten met de gemeenschap, maatschappij en bedrijfsleven, kennis van besturen, fondsenwerving en kennis van zaken in de wereld van goede doelen. En affiniteit met de doelgroep.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen honorering.

Financiën

Via onderstaande link is de samenvatting van de Staat van Baten en Lasten van Stichting Herberg Papilio te downloaden.

Boekhouding 2022

Boekhouding 2023

Beleidsplan:

Via onderstaande link is de beleidsplan van de Stichting te downloaden.

Beleidsplan Herberg Papilio.pdf 2016.

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting Herberg Papilio heeft het afgelopen jaar voldaan aan de statutaire verplichtingen. Van de start op 6 augustus 2013 is ruimschoots gewerkt aan haar beoogde doelstelling.