Open Nav

Serious Re-kerst

Op zaterdag 30 september werd in Koningslust een ware Serious Re-kerst gehouden in de kantine van de voetbalclub aldaar. Frank Berkers en andere familie leden van Frank hadden een groot kerstdorp opgebouwd. Het was een prachtig gezicht. De opbrengst van giften en eten en drinken werd gedeeld onder de voetbalclub en onze stichting. Het was een gezellige middag waar we zo’n €300 aan hebben overgehouden. Ook werden we nog getrakteerd op een zangvoorstelling van de veteranen en een paar mannen en vrouwen uit de zaal die leuke kerstliedjes ter gehore brachten. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze mooie actie.

Foto's