Open Nav

    Goede doelen week

    Ook dit jaar heeft Herberg Papilio meegedaan aan de goede doelenweek. We hebben weer een mooie opbrengst mogen genereren van iets meer dan €1046,–. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die een donatie heeft gedaan. Ook een dank aan onze collectanten en coördinator. Hopelijk mogen wij volgend jaar weer een beroep op jullie doen.